TIJDLOZE MOMENTEN

The Timeless Moments Nature Photo Project

Het “Tijdloze Momenten” natuurfotoproject is een persoonlijk, strikt a-commercieel initiatief van de Nederlandse wildlife fotograaf Wim van Passel (1946) en heeft als doel de ongekende schoonheid van de laatste stukjes ongerepte oernatuur tijdig voor de kinderen van onze kinderen vast te leggen voordat klimaatveranderingen etc.
Om daarbij steeds bij een zo breed mogelijk publiek aandacht voor behoud en bescherming te vragen, heeft Wim van begin af aan al zijn opnamewerk uit inmiddels zo’n 39 poolexpedities en daarnaast ook nog 15 naar andere ongerepte oernatuur in alle denkbare windstreken gratis ter beschikking gesteld aan de beeldbank van het Int. Wereld Natuur Fonds hoofdkantoor in Zwitserland, die daar wereldwijd dankbaar en frequent gebruik van maakt.
Zo ontstond een verslavende zoektocht naar de schoonheid en wreedheid van deze planeet en de evolutie van al die levensvormen, waaronder de mensheid. Tot op heden is Wim gefascineerd door dat vreemde fenomeen “leven”, op deze alsmaar in dat heelal ronddraaiende composthoop. Want: “deze planeet is wonderschoon, zolang wij, mensen, daar alleen maar naar kijken en er met onze poten van af blijven” aldus Wim. In 1998 ontving Wim de Int. HSMAI-award voor zijn onbetaalde werk voor Noord Europa en in 2010 werd hij gevraagd zijn werk ook voor de IEPA (Int. Environment Photographers Association) beschikbaar te stellen. De beelden spreken voor zich ! Alle beeldmateriaal is beschikbaar voor publicatie, decoraties, lezingen, workshops en nieuwe exposities.

Nieuwe expedities

Op dit moment is Wim druk doende met de voorbereidingen van deelname een nieuwe Antarctica-expeditie, het vastleggen van een nog nauwelijks verkend deel aan de “andere” kant van Antarctica. Vanuit Nieuw Zeeland naar MacQuarie, dan naar het Scott ijsplateau en alles wat zich daar achter verbergt om na 35 dagen weer in Zuid Amerika in de bewoonde wereld terug te keren.
Wilt u mee op reis of dit project en de daarna geplande tentoonstelling in het Rotterdams Natuur Historisch Museum steunen?
Neem dan contact op: mailWim of bel 073 - 656 78 49.

Over Wim van Passel

Alt image
wimvanpassel
Wim van Passel (’s-Hertogenbosch 1946). Na zijn middelbare opleiding en de opleiding Industriële Vormgeving, ontdekte Wim al snel dat hij z’n camera beter onder controle had dan een tekenpotlood of kwast. Uit dat bewustzijn kwam vrij snel een eerste 'klantenkring' voort, die hem deed besluiten zijn eigen studio in te richten. Studio’s die al spoedig te klein bleken, totdat hij in begin tachtiger jaren een hypermoderne studio in het buitengebied van Vught bouwde, met daarin vijf grote opnamesets voor alle denkbare opnamesituaties en voorzien van de crème de la crème aan opname- en verlichtingsapparatuur. Van een supergrote rondwand met hydraulische heftafels en een eigen hefkraan, waarmee zelfs van de zwaarste machines tot aan auto’s konden worden opgenomen tot aan het creatief vastleggen van de allerkleinste micro-elektronica werden sets ingericht en zo ontstonden de diverse specialiteiten van Vanpassel - Foto bv, studio voor reklame & industriefotografie.

Maar alles gaat voorbij: na 35 succesvolle jaren besloot van Passel, nadat z’n kinderen het ouderlijk huis verlaten hadden, zich wat gezondheidsbeperkingen gingen aandienen en de markt door de komst van toen nog inferieure digitale technieken snel veranderde, zijn leven een totaal andere wending te geven en samen met zijn echtgenote Jeannette vertrok hij voor een eerste reis, niet mét, maar náár de noorderzon.
Zo ontstond het “Tijdloze Momenten” natuurfotoproject, dat zich ten doel stelde de schoonheid van de laatste restjes ongerepte oernatuur tijdig voor de kinderen van onze kinderen op grootformaat fotografie vast te gaan leggen voordat klimaatveranderingen etc…
Zo ontstond een inspirerende zoektocht “tussen geboren worden en sterven”. Een odyssee naar het waar en waarom van al die levensvormen op deze alsmaar in het universum ronddraaiende blauwe composthoop. “Wie ben ik en wat doe ik hier"; een zoektocht die Wim tot op heden blijft fascineren…
Om daarbij een zo breed mogelijk publiek aandacht te kunnen vragen voor behoud en bescherming, stelde Wim van begin af aan al zijn opnamewerk gratis ter beschikking van de beeldbank van het Int. Wereld Natuur Fonds in Zwitserland, die daar wereldwijd dankbaar en frequent gebruik van maakt om haar doelstellingen te illustreren.
Inmiddels heeft Wim’s werk een eigen plaats binnen de internationale natuurfotografie gevonden: naast de talloze lezingen, workshops, publicaties en wereldwijd ruim 125 exposities, verschenen er ook 6 boeken over zijn werk, de fotografieën vaak aangevuld met ter plekke geschreven overpeinzingen in poëzievorm.

Lezingen door Wim van Passel

Wie verre reizen maakt, kan lang verhalen is een oud en bekend spreekwoord. Na maar liefst aan 39 poolreizen te hebben deelgenomen en daarnaast en daarnaast ook nog 15 naar andere ongerepte oernatuur in alle denkbare windstreken, kan Wim van Passel niet alleen interessante workshops over fotografie en natuurfotografie in het bijzonder geven, maar ook boeiend over zijn reiservaringen vertellen. Rijk geillustreerde lezingen over de noordpool, de zuidpool, Nepal, de Atacama-woestijn, Noord-oost Siberie en talloze andere reisbestemmingen zijn hem dan ook niet vreemd. Tel daar de actualiteit van de huidige klimaatveranderingen bij op en u bent verzekerd van een boeiende presentatie vol adembenemend beeld en geluid.
De afgelopen jaren gaf Wim tientallen lezingen en steeds mocht hij, net als voor zijn tentoonstellingen en boeken, veel lof oosten. Desalniettemin bleef Wim er van doordrongen dat de schoonheid die hij steeds in beeld weet te brengen, niet door hem is gecreëerd, maar slechts door hem wordt vastgelegd voordat klimaatveranderingen dat onmogelijk maken.

English information

The “Timeless Moments” nature photo project is a personal, stricktly non-commercial initiative of the Dutch Wildlife photographer Wim van Passel ( 1946) with the aim to give permanence to the unknown beauty of the last pieces of unspoiled wilderness, just in time to show the children of our children and before climate change…..
To ensure the attention of as much people as possible for protection and preservation, from the beginning Wim donated all his photographic work ( in the meantime: 38 arctic- and antarctic exopeditions and many other expeditions all around the world) free of costs tot he Int. Imagebank of World Wide Funds Headquarters in Switzerland, who gratefully accepted and frequently uses this work worldwide.
This way a adicted “surch” towards both the beauty and the cruwelty of this planet’s nature arrised, including all forms of live including humanity. Until today Wim is fascinated by this “strange” fenomenen of live at this everturning blue comportheap, called planet earth. “this world is beautyful, as long as we, human, only look and don’t touch” Wim always said.
In 1998 Wim was honnored with the Int. HSMAI-Award for his ongoing efforts to promote Northern Europe and in 2010 he was invited to joint he IEPA ( Int. Environment Photographers Association) and asked to make his work available for this target. The images speak for themselfs and all the photogra-phic material is available for publications, decorations, lectures, workshops and new exhibitions.

Wim van Passel was born in ‘s Hertogenbosch / Holland, in 1946) After his secondary school and Industrial Design, he descovered quickly he could better cooperate with his camera compared with his pensil or brush. So he “raised” his first number of clients in his first photostudio for industrial and commercial photography. A studio who soon prooved tob e far to little fort he amount of work, so in the beginning of the eighty’s he raised a hyper-modern photostudio in the outlyings of Vught, a small city in the soth of the Netherlands. This new studio contains 5 big “sets” and is equiped with the latest news of digital large format camera’s and lighting equipment. From a giant “horizon-less” set till sets with hydraulic tables for heavy stuff like cars and technical equipment till the smalles micro-electronics.
But everyting flows by: after 35 years of succes and after his kids left home and some health problems occure, Wim decidet to change his life completely and together with his wife Jeannette he first went “north”, to give permanence to – this time- his own preferences, saying: I have always shoot othermans preferences, now I will shoot my own ones; mother nature in all it’s glory”.
This way an interesting search arrised between being born and dying. A personal “Odysee” towards the who and why of the lives of all those living inthis univers. Who am I and what am I doing here ? A search that still fascinates Wim.

  • account_circle
    Dear respected Mister Wim van Passel, Together with my father, I am convinced that many people will be touched by your beautiful and very moody exposures of the grandiosity of “wilderness”, you have given permanence to. No doubt you will be respected nationally and internationally for this reason.
    Her Majesty Queen Beatrix, (former) Queen of the Netherlands
  • account_circle
    Without the impact that your imagery brings out to our work, we would surely have struggled to archieve the many conservations gains we have today.
    Paul Sunters, Managing Photo Editor, WWF Global Photo Network / WWF International
Contact
Indien u contact op wilt nemen met het Tijdloze Momenten natuurfotoproject met betrekking tot informatie, aankoop van beeldmateriaal of boeken, publicaties, lezingen of tentoonstellingen: bel: 073 / 656 78 49 of mail naar mailWim
Stacks Image p104_n9
Stacks Image p104_n11